AKCINĖ BENDROVĖ

Akcinė Bendrovė (AB) tai sudėtingiausia ūkinės veiklos vykdymo forma pagal Lenkijos teiėtvarką, budinga vidutiniams ir dideliams verslo subjektams. Visos listinguojamos biržoje įmonės yra Akcinės Bendrovės. Šios veiklos vykdymo formos privalumu yra galimybė pigiai pelnyti kapitalą emitujant akcijas. Tai sudaro puikias galymybes plėsti veiklą.

Steigiant Akcinę Bendrovę yra būtina sudaryti valdybą (mažiausiai vienas narys) bei stebėtojų tarybą (mažiausiai 3 asmenys). Akcinės Bendrovės valdymo strukūroje privalo būti mažiausiai vienas akcininkas.

Akcinės Bendrovės įstatinis kapitalas – nemažiau kaip 100 tūkstančių lenkiškų zlotų ir yra dalijamas į lygaus nominalo akcijas.

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.