EUROPOS ĮMONĖ (SE)

Europos įmonė (Europos Akcinė Bendrovė, žinoma taip pat kaip Europos privati įmonė) yra naujausia įmonės forma. Įmonės steigimo procesas yra nustatytas Europos Sąjungos Tarybos, kuris yra tesiogiai naudojamas ir Lenkijoje. Europos įmonės įstatinis kapitalas yra išreikštas eurais (EUR), o ne zlotais, kaip įmonių steigtų pagal Lenkijos teisėtvarką atveju. Didžiausias privalums išskyrus prestižą tarptautinėje arenoje yra galymybė įmonės būstinės perkelimas tarp Europos Sajungos valstybių narių, neprarandant tuo pačiu juridinio asmens statuso - nėra būtinas įmonės likvidavimas. Būstinės perkėlimas reiškia jurisdikcijos pasikeitimą. Tai sudaro galimybę „pakeisti“ pvz. „vokišką įmonę“ į „lenkišką įmonę“. Ši galimybė gali būti naudojama kaip efektyvus „ginklas“ prieš netikėtus ar nepalankius pasikeitimus Lenkų teisėtvarkoje ar mokesčių mokėjimo tvarkoje.

EUROCOMPANIES dalyvauja Europos įmonių stegimo procese nuo 2007 metų. Šiame laiko tarpe sukūrėme ir pardavėme apie 150 tokių bendrovių. Šioje srytije esame neabejotinai labiausiai patyrusiais specialistais Europoje. Esame vieninteliai Lenkijoje pardavinėjantys įsteigtas ir parengtas Europos įmones.

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.