ĮMONĖS UŽSIENYJE - SLOVAKIJA

  • Populiariausia ūkinės veiklos forma Slovakijoje tai s.r.o. įmonė, minimalus įstatinis kapitalas tai – 5000eurų. Tokios bendrovės struktūta tai akcininkai ir direktorius. Akcininkai gali paskirti ar atšaukti direktorių.

  • Lenkiškos Akcinės Bendrovės atitikmuo Slovakijoje yra a.s. įmonė, kuri palyginus su s.r.o skiriasi didesniu prestižu bei didesniais akcijų transferiais. Reikalaujamas yra mažiausiai vienas valdybos narys bei mažiausiai trys stebėtojų tarybos nariai. Įstatinis kapitalas – nemažiau kaip 25 000 eurų.
 
 

  • Slovakijoje, kaip ir kitose ES šalyse, galimas yra Europos įmonės įsteigimas. Neskaitant poros palankių skirtumų, ji labai panaši į a.s. Didžiausias pranašumas Europos įmonės yra galymybė pakeisti jos būstinę kitoje ES šalyje. Todėl, jeigu pastebėsite, kad kitur yra geresnės verslui sąlygos, pvz. mokesčiai, galite drąsiai „pernešti“ verslą i Jums tinkančią Europos Sąjungos šąlį.

  • Papildomai siūlome virtualiojo ofiso bei buhalterijos paslaugas.

Sídlo společnosti přímo v Bratislavě

 
 
© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.