GATĀVA AKCIJU SABIEDRĪBA

Akciju sabiedrība ir vissvairāk kompleksas formas ekonomisko darbību vadīšanā zināma Polijas likumam, raksturīgā priekš vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Visi uzņēmumi, kuri darbojas uz biržas, darbojas ka akciju sabiedrības. Akciju sabiedrības priekšrocība ir iespēja lēti piesaistīt kapitālu, caur akciju emisiju. Tas ir lielisks instruments, kurš atvieglo biznessa attistību.

Lai nodibinātu akcijas sabiedrību ir vajadzīga valdes izveide (vismāz 1 locekļis) ka arī uzraudzības padome (vismāz 3 locekļi). Akcijas sabiedrība ir jāsastāv vizmāz no viena akcioniera.

Akcijas sabiedrības pamatkapitālam ir jābūt vismāz 100 tūkst. zlotu apmēra un ir jābūt sadalītam uz minimālas nomināla vērtības akcijam.

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.