GATĀVAIS EIROPAS UZŅĒMUMS

Eiropas uzņēmums ( Eiropas akciju sabiedrība, zināma kā,Eiropas privātais uzņēmums) ir visjaunāka uzņēmuma forma. Eurouzņēmuma dibināšānas process ir norādīts Eiropas Savienības dekrēta, kas ir tieša veida lietots arī Polija. Eurouzņēmuma pamatkapitāls ir izteikts EURO valūta, nevis zlotos, kā gadījuma uzņēmumos kuri ir dibināti uz Poļu likuma pamata. Vislielākā eirouzņēmumā priekšrocībā, neskaitot starptautisko prestīžu ir iespēja vietas pārvietošana caur Eiropas Savienības dalībvalstīm bez juridiskās identitātes zaudēšanas, jeb bez likvidācijas vajadzības. Vienīga vietas pārvietošanas sēka ir jurisdikcijas maiņa. Tas rada iespēju mainīt „Vācijas uzņēmumu” uz „Polijas uzņēmumu”. Tāda iespēja ir efektīvs „ierocis” priekš negaidītam un nelabvēlīgam izmaiņam likuma vai nodokļa processam Polija. Sakarā ar stingram prasībām, ļoti grūti, vai vispār neiespējami ir dibināt eurouzņēmumu ar 1 personu. Tā rezultāta, šāda veida uzņēmumi vairākos gadījumos tik iepērkti, ka gatāvi uzņēmumi.

EUROCOMPANIES ir iesaistīta eurouzņēmumu veidošana kopš 2007 gadā. Tajā laikā mēs nodibinājām un pārdēvam apmeram 150 tādu uzņēmumu. Tajā sakarā bez šaubām esam visvairāk peiredzējušie specialisti Eiropā. Esam vienīgie kas pārdot gatāvus eurouzņēmumus Polija.

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.