GATĀVI SIA UZŅĒMUMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir vispopulārakā ekonomiskas darbības forma Polijā. SIA uzņēmuma dibināšanai ir vajadzīgs vismāz viena pārvaldes locekļa un viena partnera aicinājums. Par partnēri un locekļi/pārvaldes priekšsēdētāju var būt tā paša fiziska persona.

SIA biznessa vadība ir daudzkārt drošāka nekā individuāla uzņēmēja darbība. Tas iznāk no fakta, ka uzņēmuma partnēri ar ierobežotu atbildību neatbild par uzņēmuma saistībam. SIA uzņēmuma likvidācija vai pasludināšāna viņu par nespējigo, neizveido draudus akcionāru kapitālam. Citādi ir individuālas uzņēmēja darbības gadījumā, ka arī civīla uzņēmuma sabiedrība, vai pilnsabiedrība, kur locekļi ir atbildīgi par uzņēmuma saistībam ar visu savu mantojumu.

PĀRVALDE

Pārvalde vāda un pārstav sabiedrību uz ārpus. Pārvaldes locekļa status dot ne tikai pilnvaras, bet arī uzliek pienākumus un pat zināmu risku. Pārvaldi ievēl un atlaid caur kopienes sapulci. Pārvalde var sastāvēt no viena vai vairākiem locekļiem. Par pārvaldes locekli var būt vienīgi fiziska persona. Gadījumā, ja pārvalde sastāv no viena cilvēka, par locekļi,priekšsēdētāju un akcionieru var būt viena un tā paša persona.

AKCIONĀRI

Akcionāri ir SIA sabiedrības īpašnieki. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību var saturēt vienu vai vairākus īpašniekus. Īpašnieks var būt fiziskā persona vai cits objekts (piem. Sabiedrība). Akcionāriem nav pilnvaru pārstāvēt sabiedrību vai vadīt viņas darījumus. No citas puses, viņi nav atbildīgi par sabiedrības saistībam ar trešām personam. Akcionāri vienīgi atbild par naudas ieguldījumu pamatkapitālā.

PAMATKAPITĀLS

SIA sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 5 tūkst. zlotu. Pamatkapitāls ir sadalīts uz akcijām, kuras minimāla vertība ir 50 zloti. Akcijas ir sadalītas caur akcionāriem. Ar akciju īpašumu ir saistītas tiesības, piemēram tiesība ievelēt un atlaist pārvaldes locekļus, tiesības piedalīties peļņas sadāle un citias. Akcijas ir pardodamas.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

SIA sabiedrība var būt izveidota ar jebkuru mērķi kas ir juridiski pieņiemams. Kas attiecas uz noteikumiem, ekonomiskas darbības veikšanas neprasa papildus atļaujas. Pie noteiktiem darbības veidiem tomēr ir vajadzīga koncesijas,licences vai atļaujas pieškiršana, ka arī reģistrācijas iegūšana pienācīga reģistra. Tapēc pienācīgas uzņemējdarbības sākšanu ir vērts apspriest ar profesionālu.

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.