ĀRZEMJU UZŅĒMUMI – BULGĀRIJA

Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību evivalentu Bulgārija ir Limited Liability Company, vai sabiedrība LTD. Pie šāda uzņēmuma nodibināšanas minimālais pamatkapitāls iznes 1 euro, bet ja izvēlesies izmantot mūsu gatavus uzņēmumus, tad viņš jau ir apmaksāts.

Direktos vai direktori LTD sabiedrības nav jābut par ES rezidentiem, un nav pienākuma iesniegt dokumentu par nesodību. Akcionieriem jābūt atklātiem, bet ja vēlies būt par akcionieru bulgārijas firma, labākais risinajums būs Lielbritānijas uzņemums vai offshore.

Process ilgst ne vairāk par 2 nedēļam.

Protams, ka tādam uzņēmumam ir jābūt birojam, varām Tev dot adresi Sofija. Tapāt vadām grāmatvedību ( PVN nomaksas, ikgadējie raporti, algas utt.) par meneša samaksu atkarīgo no darba apjoma.

Nodokļi:

Nodokļis no jurudiskām personām – 10%
PVN nodokļis – 20%
Nodokļis no fiziskām personām – 10%
Ieturējuma nodokļis no dividendiem – 0% priekš UE rezidentiem, 5% parējiem

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.