ĀRZEMJU UZŅĒMUMI – UNGĀRIJA

Ungārijas uzņemums saucas „Korlátolt Felelősségű Társaság”, īsi KFT, ar minimālo pamatkapitālu 3.000.000 forintov. Nav vajadzības glābt to summu bankā, bet katram uzņēmumam ir nepieciešams reģistrēt bankas kontu, kaut vai priekš nodokļu mērķiem. Par uzņēmuma direktoru ir jābūt cilvēkam, kurš ir vismāz 18 gadu vecs, nav svarīga viņa izcelsme. Direktors nes pilnīgo atbildību par uzņēmumu, nav jāiesniedz dokuments par nesodamību. Uzņēmumam ir jābūt vismāz vienam akcionieram.

Bankas konta reģistrēšana Ungārija pieprasa personālo klātbūtni, bet mūsu uzņēmumi jau satur kontu, kur datus vari mainīt līdz 2 mēnešiem. Gramatvedība Ungārijas firmas ir saistīra ar Ungārijas likumiem, bet mūsu piedavājumā arī ir gramatvedības pakalpojumi, ka arī virtuāla biroja vadīšana Budapešta,

Nodokļi:

Nodokļis no jurudiskām personām – 10%
PVN nodokļis – 27%
Nodokļis no fiziskām personām – 16%
Ieturējuma nodokļis no dividendiem – 0%
Nodokļis no aktīvu vērtības pieauguma – 10%

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.