SIA UZŅĒMUMA IZVEIDE

SIA uzņēmuma izveide prasa iecelšanu vismāz viena locekļa pārvaldi un vismāz viena partnēra. Partnēris un locekļis/priekšsedētājs var būt viena un tā paša fiziskā persona. Minimāls pamatkapitāls iznes 5000 zlotu.

    Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanas process:
  • Iepazīstini mūs ar nepieciešamo informāciju par pārvaldi un partnēriem, nodarbošanas veidu, firmas biroju utt.
  • Sagatavojam visus nepieciešamus dokumentus
  • Nosūtam dokumentus uz tiesu un uzraudzām processu
  • Nosūtam Tev uzņēmuma reģistrācijas apstirpinājumu

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams precizēt savas firmas biroja adressi, tadēļ piedavājam arī virtuālo biroju, ar kuru palīdzību gūsi adresi prestiža vietā (Varšavas centrā).

Nodokļis no jurudiskām personām – 19%
PVN nodokļis – 23%
Nodokļis no fiziskām personām – 19%
Ieturējuma nodokļis no dividendiem – 0%

© 2010-2018 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.