Masz pytania?


W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu!

Polski (PL)English (English)Pусский (Russian)Čeština (Czech)

GOTOWE SPÓŁKI AKCYJNE

Spółka akcyjna (S.A.) to najbardziej złożona forma prowadzenia działalności gospodarczej znana polskiemu prawu, charakterystyczna dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Wszystkie spółki giełdowe zorganizowane są jako spółki akcyjne. Zaletą prowadzenia biznesu w formie spółki akcyjnej jest możliwość taniego pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji. Stanowi doskonały instrument ułatwiający rozwijanie biznesu.

Do założenia spółki akcyjnej wymagane jest ustanowienie zarządu (co najmniej jeden członek) oraz rady nadzorczej (co najmniej 3 członków). W spółce akcyjnej musi występować co najmniej jeden akcjonariusz.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi co najmniej 100 tys. zł. i dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

© 2010-2020 EUROCOMPANIES Sp. z o.o.