Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

 • Najszybsze rozpoczęcie

     działalności gospodarczej

 • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Profil Zaufany

Profil Zaufany

Pomoc w zakładaniu Profilu zaufanego na platformie ePUAP

Jesteś cudzoziemcem? Świadczymy usługę rejestracji Profilu Zaufanego dla cudzoziemców.

Chcesz móc załatwiać sprawy w Urzędzie Skarbowym, ZUSie czy urzędzie gminy, bez wychodzenia z domu? 

Czym jest ePUAP?

ePUAP to platforma usług elektronicznych, poprzez którą możesz załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Czym jest profil zaufany?

Profil Zaufany jest darmową usługą umożliwiającą logowanie i składanie podpisu elektronicznego. Dzięki temu można załatwiać sprawy dotyczące administracji publicznej bez wychodzenia z domu i bez posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Kto może założyć Profil Zaufany?

Każdy, kto:

ma numer PESEL,
ma konto na ePUAP,
może potwierdzić swoją tożsamość w internecie.
Z usługi ePUAP mogą korzystać cudzoziemcy posiadający numer PESEL.

Co zyskasz dzięki usłudze Profilu Zaufanego?

Usługi dla osób fizycznych

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz:

 • złożyć wniosek o:

1.      wydanie dowodu osobistego;

2.      wydanie odpisu aktu małżeństwa;

3.      wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Karnego;

4.      zarejestrowanie osoby bezrobotnej;

5.      o wpisanie do rejestru wyborców po zmianie miejsca zamieszkania,

 • sprawdzić na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 • założyć Internetowego Konta Pacjenta, umożliwiający dostęp do historii leczenia, e-recept i e-skierowań,
 • zgłosić się do urzędu pracy oraz złożenie wniosku o bezrobocie; pomoc w znalezieniu pracy,
 • wypełnić e-PIT,
 • sprawdzić czy pracodawca ci ubezpieczył,
 • założyć karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego). Umożliwia ona uzyskanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej w czasie podróży zagranicznej.
 • odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

Usługi dla przedsiębiorców:

 • otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS-u,
  rozliczenie VAT,
 • umożliwienie wyznaczenia pełnomocnika (np. księgowego) do podpisywania elektronicznych dokumentów podatkowych.
 • rejestracja spółek w systemie s24;
 • składanie wniosków o zmianę do KRS;
 • rejestracja działalności gospodarczej;
 •  

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP?

Sprawy w poniższych urzędach załatwisz bez wychodzenia z domu:

 • samorządy, w tym urzędy gminy – złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,
 • USC (urzędy stanu cywilnego) – uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych dokumentów; zgłoś urodzenie dziecka,
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,
 • NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 • US (urzędy skarbowe) – sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
 • KRK (Krajowy Rejestr Karny) – pobierz zaświadczenie o niekaralności,
 • UP (urzędy pracy) – zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,
 • Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych – sprawdź swoje dane i dokumenty,
  inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne – zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy.
   

EUROCOMPANIES pomoże Ci w założeniu Profilu Zaufanego!

 

« powrót