Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Spółka węgierska

Spółka węgierska

Spółka na Węgrzech

Rejestracja i sprzedaż firmy na Węgrzech odbywa się w sposób elektroniczny. Przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do odpowiedniego sądu gospodarczego zajmuje się przedstawiciel prawny, a utworzenie spółki następuje w dniu wpisania jej do ewidencji firm przez sąd rejestrowy.

Podatki na Węgrzech

CIT na Węgrzech

  • 9%- Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Węgier podlegają CIT na Węgrzech od całości swoich dochodów. Podatnicy niemający siedziby lub zarządu na terytorium Węgier – tylko od dochodów uzyskanych na Węgrzech.

VAT na Węgrzech

  1. 7% - stawka podstawowa.
  2. 18% - wybrane artykuły spożywcze, produkty wytwarzane z użyciem zbóż, mąki, skrobi i mleka,
  3. 5% - mięso drobiowe, jaja, farmaceutyki, książki, prasa, ryby, wieprzowina.

Płatność VAT:

  1.  Miesięcznie: 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu opodatkowania.
  2.  Kwartalnie: 20 miesiąca następującego po kwartale opodatkowania.
  3.  Rocznie: 25 lutego następnego roku.

PIT na Węgrzech

15% podatek linowy- Nieograniczony obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości uzyskanych dochodów (przychodów).

 

Kiedy trzeba zarejestrować się do VAT na Węgrzech?

Do rejestracji VAT na Węgrzech zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tym kraju sprzedaż internetową, jeżeli:

korzystają z magazynu zlokalizowanego na Węgrzech i wysyłają z niego swoje produkty do klientów końcowych, lub
przekroczyli próg sprzedaży 10 000 EUR (łącznie we wszystkich krajach).

Gotowa spółka na Węgrzech 

Gotowe spółki węgierskie, których sprzedaż proponujemy w EUROCOMPANIES, dają Ci gwarancję prowadzenia działalności w stabilnym i przewidywalnym środowisku. Podmioty te, zakładane i prowadzone w ramach prawa wspólnotowego, w każdym kraju członkowskim UE działają w ten sam sposób, co eliminuje szereg ryzyk i pozwala znacznie usprawnić współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Jeśli jesteś zainteresowany spółką węgierską, skontaktuj się z EUROCOMPANIES. Szybko i profesjonalnie przeprowadzimy proces sprzedaży.

« powrót