Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Otwarcie rachunków bankowych

Otwarcie rachunków bankowych

Pomoc przy otwarciu rachunku bankowego dla spółki

 

1.     Pomoc przy otwarciu rachunku bankowego dla spółki polskiej

Czy spółka polska musi posiadać rachunek bankowy?

Ustawodawca nie narzuca wprost obowiązku posiadania przez każdą tego typu spółkę rachunku w banku, ale w praktyce trudno wyobrazić sobie taką sytuację, choćby z uwagi na to, że - w przeciwieństwie do JDG - właściciele sp. z o.o. nie mogą korzystać w ramach jej działalności z kont osobistych.

Warto zaznaczyć, że konto firmowe muszą założyć podmioty gospodarcze, które są zobowiązane do korzystania z mechanizmu split payment, a więc podzielonej płatności, a także aktywni podatnicy VAT.

Co ważne, o każdych zmianach dotyczących rachunku przedsiębiorstwa, należy poinformować odpowiednie organy.

 

EUROCOMPANIES pomaga w otwarciu rachunku bankowego dla spółek Polskich oraz zagranicznych.

 

2.     Otwarcie rachunku firmowego przez polską firmę zagranicą 

 

Przedsiębiorcy prowadzący spółkę za granicą, ze względu na potrzeby klientów, chcą posiadać konto w innym kraju niż Polska. 

Otwarcie firmowego zagranicznego rachunku bankowego przez polską firmę jest obecnie możliwe, szczególnie w krajach Unii Europejskiej.

 

Zagraniczne konto bankowe pozwala na:

Rozliczanie się z kontrahentami w lokalnej walucie,
Ochronę kapitału,
Możliwość uzyskania dostępu do nowych okazji inwestycyjnych.
 

Jak otworzyć konto bankowe dla polskiej spółki za granicą?

 

Procedury otwarcia rachunku bankowego w zagranicznych bankach różnią się w zależności od kraju oraz instytucji. Powodem tego są przepisy wewnętrzne danej placówki bankowej jak i regulacje prawne konkretnego państwa.

W większości przypadków, banki wymagają jednej wizyty beneficjenta rzeczywistego rachunku w swoim oddziale w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu dotyczącego strategii biznesowej firmy oraz złożenia wzoru odręcznego podpisu.

 Podstawowe formalności, aby zagraniczne konto bankowe mogło zostać utworzone, polegają na:

wypełnieniu wniosku danego banku, gdzie umieszcza się najważniejsze dane dotyczące podmiotu gospodarczego, beneficjenta rzeczywistego, przyczyn chęci otworzenia rachunku w danej placówce i kraju, powiązania firmy z państwem, będącym siedzibą banku itp.; 
przejścia tzw. procedury „due diligence”, czyli wielopłaszczyznowej analizie pod względem kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.;
dostarczenie przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego dokumentów spółki (np. KRS lub umowy spółki)
Obecnie banki, w oparciu o wewnętrzne procedury, mogą wymagać dostarczenia dodatkowych informacji i dokumentów zarówno dotyczących firmy, jak i samego reprezentanta. 

Może to być informacja o rocznych obrotach spółki, oświadczenie o przedmiocie prowadzonej przez firmę działalności, szczegółowe dane osobowe reprezentanta.

Procedura zakładająca konto w zagranicznym banku zazwyczaj wymaga również udowodnienia powiązania działalności podmiotu gospodarczego z krajem siedziby banku.

 

EUROCOMPANIES pomoże Ci w otwarciu rachunku bankowego dla Twojej polskiej spółki w krajach takich jak: Czechy, Słowacja czy Węgry.

 

3.     Otwarcie rachunku bankowego w Polsce dla firmy zagranicznej

 

Chcesz, żeby Twoja zagraniczna firma posiadała rachunek bankowy w Polsce?

Firma zagraniczna może założyć konto w polskim banku, ale jest to złożony proces.

Konto dla firm zagranicznych jest jednak możliwe w polskim banku. Wystarczy przejść konieczne procedury oraz dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów.

 

EUROCOMPANIES pomoże Ci w otwarciu rachunku bankowego dla Twojej zagranicznej firmy w Polsce.

Podmiot, który zarejestrowany jest w innym kraju, oprócz oczywistego wniosku o zawarcie umowy, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów poświadczonych pod względem autentyczności klauzulą apostille lub tłumaczonych na język polski, przez tłumacza przysięgłego o odpowiedniej do tego legalizacji.

Często banki wymagają złożenia większej ilości dokumentów, które potwierdzą autentyczność firmy. Procedura ta różni się w zależności od banku oraz kraju, w którym siedzibę ma zagraniczna firma. 

Założenie rachunku bankowego w Polsce dla spółki zagranicznej często jest procesem trudnym i czasochłonnym, nigdy niegwarantującym powodzenia.  

 

Zwróć się do EUROCOMPANIES, pomożemy Ci w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku bankowego.

 

 

« powrót