Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Zwrot wniosku do KRS

Zwrot wniosku do KRS

Niepoprawnie złożony wniosek do KRS

Sytuacja, w której Sąd zwraca przedsiębiorcy wniosek jest bardzo częsta, a wynika ze skomplikowanych procedur wypełniania i dołączania pism niezbędnych do dokonania zmiany w KRS. Osoby niedoświadczone często popełniają błędy przy wypełnianiu wniosku do KRS, co skutkuje jego zwrotem i koniecznością złożenia i ponownego opłacenia kolejnego wniosku.

W sytuacji, gdy otrzymamy zwrot wniosku, lepiej zgłosić się do profesjonalisty, który pomoże przy jego prawidłowym złożeniu i pozwoli uniknąć straty czasu, dodatkowych kosztów, a także możliwych kar.

EUROCOMPANEIES posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach przed prowadzonym przez Sądy Krajowym Rejestrem Sądowym- dlatego zgłoś się do nas o pomoc w zgłoszeniu zmian w swojej spółce!

 

Kiedy Sąd zwraca wniosek?

 

Art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym , wskazuje sytuacje, w których Sąd zwraca wniosek:

·         Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

·         Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu. 

Ponadto, Sądy często zwracają wnioski, w których nie wpisano niektórych z wymaganych danych, nie zaznaczono odpowiedniej rubryki bądź nie złożono wszystkich wymaganych załączników.

Błędem, który skutkuje zwrotem wniosku jest także złożenie go na nieaktualnym lub niepoprawnym formularzu.

Co więcej wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego.

 

Co zrobić kiedy Sąd zwróci wniosek?

 

Po zwrocie wniosku nadal masz obowiązek zgłoszenia wszystkich zmian dokonanych w spółce, w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. W przypadku niedopełnienia wszystkich wymaganych formalności Sąd może wymierzyć karę grzywny.

Dlatego ważne jest, aby ponownie opłacić i złożyć wniosek. 

W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 7-9 art. 19 ustawy o KRS może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych

EUROCOMPANIES pomoże Ci przygotować niezbędne dokumenty, tak abyś nie musiał obawiać się kolejnego zwrotu. 

 

Forma złożenia wniosku

 

Od dnia 1 lipca 2021 r. nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej do KRS. Dotyczy to również ponownego złożenia wniosku po zwrocie. Zatem aktualnie możecie złożyć wniosek do KRS elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze.

Dla spółek zarejestrowanych przez system S24, w których umowa spółki nie była zmieniana u notariusza, istnieje możliwość zgłoszenia zmian poprzez wysłanie wniosku za pomocą systemu S24- bez udziału notariusza.

 

Zgłoś się do EUROCOMPANIES, jeśli Sąd zwrócił Twój wniosek o zarejestrowanie zmian w spółce. EURCOMPANIES pomoże Ci dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, dzięki czemu unikniesz potencjalnych kar.

« powrót