Wirtualne biuro
w Centrum Warszawy

 

Header - Wirtualne biuro w Centrum Warszawy

Zakładanie spółek akcyjnych

Przedsiębiorstwa, których nazwy kończą się skrótem SA, to z reguły podmioty gospodarcze największe pod względem strukturalnym i organizacyjnym w swoich branżach. Łatwo się więc domyślać, że rejestracja i zakładanie spółki akcyjnej jest złożonym przedsięwzięciem, które wymaga doskonałego zrozumienia przepisów prawa, wymogów formalnych i kwestii finansowych. Decydując się na tę formę działalności, przedsiębiorca musi podjąć wiele istotnych decyzji dotyczących zarządzania i struktury firmy. Jak przejść przez ten proces?

Kiedy założyć spółkę akcyjną?

Rozpoczęcie działalności w tej formie jest strategicznym krokiem dla każdego podmiotu, który powinien zostać poprzedzony dogłębną analizą. Przedsiębiorcy często decydują się na zakładanie spółek akcyjnych, gdy:

  • planują intensywny rozwój biznesu,

  • chcą pozyskać inwestorów,

  • mają zamiar wprowadzić swoją firmę na giełdę.

Rejestracja przedsiębiorstwa w tej formie jest dobrym rozwiązaniem również wówczas, gdy działalność wiąże się ze znacznym ryzykiem finansowym. Ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy oznacza wyraźne rozgraniczenie pomiędzy majątkiem firmowym a osobistym udziałowców.

Decyzja o zakładaniu spółki akcyjnej poza potencjalnymi korzyściami wymaga uwzględnienia również obowiązków nakładanych na firmę. Kryteria formalne, które muszą zostać spełnione, są bowiem znacznie szersze niż w przypadku innych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Do rejestracji przedsiębiorstwa w formie SA konieczne są kluczowe zasoby: czas, zaangażowanie i odpowiednie środki finansowe.

Zakładanie spółki akcyjnej krok po kroku

Cały proces rozpoczyna się od sporządzenia i podpisania aktu notarialnego przez wszystkich założycieli. Następnie należy opracować statut, który musi zawierać szereg informacji wymienionych w KSH. W dalszej kolejności rejestracja spółek akcyjnych obejmuje zgromadzenie akcjonariuszy, na którym podejmuje się decyzje m.in. o wskazaniu organów przedsiębiorstwa.

Kolejnym krokiem zakładania firmy w tej formie jest wniesienie środków na poczet kapitału zakładowego, który musi wynieść przynajmniej 100 000 zł. Po spełnieniu tych warunków następuje formalna rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały proces jest skomplikowany i wymaga dużej wiedzy prawnej, dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z usług wyspecjalizowanych kancelarii.

Zakładanie spółki akcyjnej zgodnie z przepisami

Dlaczego firmy decydują się na współpracę z zewnętrzną kancelarią, której zlecają obsługę procedury zakładania spółki akcyjnej? Wynika to m.in. z możliwości zlecenia specjalistom z tego zakresu wszystkich niezbędnych czynności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Kancelaria może zajmować się np. prawidłowym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do założenia przedsiębiorstwa, doradztwem na poszczególnych etapach czy reprezentowaniem firmy przed instytucjami.

Właśnie aspekt prawny jest jednym z najtrudniejszych do samodzielnego nadzorowania. Dlatego załatwienie wszystkich formalności związanych z rejestracją spółki akcyjnej przez prawnika to wybór wielu przedsiębiorców, którzy chcą mieć poczucie, że wszystkie czynności zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dzięki temu akcjonariusze firmy może się skoncentrować na własnej działalności, strategii biznesowej i rozwoju.