Desítky firem
NEUSTÁLE V NABÍDCE

Header - dziesiątki firm

Založení a správa společností na Slovensku

Zahraniční společnosti - Slovensko
  • Nejpopulárnější formou podnikání na Slovensku je společnost s.r.o. s minimálním základním kapitálem 5000 eur. Strukturu slovenské společnosti s ručením omezeným tvoří společníci a jednatelé (konaťel). Společníci jmenují a odvolávají jednatele.

  • V současné době registrace společnosti jako plátce DPH je na Slovensku poměrně složitá.
  • V NABÍDCE MÁME ROVNĚŽ SPOLEČNOSTI REGISTROVANÉ K DPH.
  • Protějškem k polské akciové společnosti je na Slovensku společnost a.s., která se od s.r.o. liší především tím, že obecně má mnohem větší prestiž než-li s.r.o. a má více možností převádění akcií. Společnost musí mít nejméně jednoho člena představenstva a tři členy dozorčí rady. Minimální základní kapitál činí 25.000 eur.
  • Jako v každém evropském státě i na Slovensku je možné založit evropskou společnost. Má velmi podobnou strukturu jako akciová společnost (a.s.) s tím, že přináší další benefity. Mezi největší výhody patří bezesporu to, že je možné společnost přesídlit do jiného státu EU bez zániku právní subjektivity společnosti. Z toho vyplývá, že pokud zjistíte, že v jiném státě jsou výhodnější např. daňové podmínky, není žádnou překážkou přenést svou působnost do daného státu.
  • Dále nabízíme virtuální sídla a vedení účetnictví.
© 2010-2024 Eurocompanies Sp. z o.o.