READY-MADE společnosti
V ZAHRANIČÍ

  • Komunikace v češtině
  • Dvojjazyčná dokumentace
  • Pomoc s otevřením bankovního účtu
Header - gotowe spółki zagraniczne

Sp. z o.o.

Obdobou české společnosti s ručením omezeným je v Polsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ve zkratce Sp. z o.o.. Jedná se o nejoblíbenější formu podnikání v Polsku. Stejně jako v České republice je i v Polsku nutný minimálně jeden společník a jeden jednatel, přičemž jedna osoba může zároveň plnit obě tyto funkce. Výpis z rejstříku trestů jednatele není nutné předkládat.

Pokud chcete začít co nejrychleji podnikat jménem polské s.r.o., nabízíme Vám naše polské ready-made s.r.o., díky kterým můžete jednat jménem společnosti od momentu podpisu převodových dokumentů. Všechny naše ready-made společnosti jsou čisté a založené přímo námi, tudíž ručíme za jejich bezdlužnost.

JEDNATEL

Jménem polské společnosti s.r.o. jedná její jednatel, kterým je v Polsku buď Prezes zarządu nebo Członek zarządu, což znamená předseda představenstva či člen představenstva. S touto funkcí se pojí nejen oprávnění jednat jménem společnosti, ale také převzetí určitých práv a povinností. Jednatelem v polské s.r.o. může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, plnoletá a způsobilá k právním úkonům. Statutární orgán jmenuje a odvolává valná hromada (společníci společnosti).

SPOLEČNÍCI

Vlastníky společnosti jsou její společníci. Polskou společnost s ručením omezeným může vlastnit jeden nebo více společníků. Společníkem může být fyzická osoba nebo i jiný subjekt (např. společnost), která má právní subjektivitu. Společníci nejsou oprávnění jednat jménem společnosti a ani nejsou odpovědní za závazky společnosti vůči třetím osobám. Jejich povinností je pouze vložit podíly skládající se na základní kapitál společnosti.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál polské společnosti s ručením omezeným musí být minimálně 5.000 PLN (cca 30.000 CZK). Kapitál je rozdělen na podíly v nejnižší nominální hodnotě 50 PLN. Tyto podíly jsou vlastněny jejími společníky. S vlastněním podílů jsou spjata podílová oprávnění, např. právo k jmenování a odvolání jednatelů, právo podílet se na zisku (dividenda) a jiné. Jednotlivé akcie jsou převoditelné.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Každá společnost musí mít pro svůj předmět činnosti ohlášen odpovídající předmět podnikání. Naše společnosti mají ohlášené předměty činnosti, které nevyžadují zvláštní povolení, nicméně k některým činnostem podnikání je nezbytné zařídit koncesi, licenci nebo povolení (např. koncese na dopravu osob /věcí) nebo zápis do určitého rejstříku (např. registrace uvádění do provozu baterii a akumulátorů). Proto je vhodné se v této záležitosti poradit s odborníky, s jejichž vyřízením Vám rádi pomůžeme.

© 2010-2024 Eurocompanies Sp. z o.o.