Desítky firem
NEUSTÁLE V NABÍDCE

Header - dziesiątki firm

Zahraniční společnosti - Česko

 • Českým protějškem polské sp. z o.o. je společnost s.r.o.

  – jedná se o nejpopulárnější druh společnosti nakupovaný jako ready-made (hotová společnost), jelikož náklady na koupi této společnosti jsou téměř totožné jako náklady na její založení. Výhodou ready-made společnosti je to, že je možné působit jménem této společnosti již v den nákupu společnosti.

 • V české společnosti s.r.o. musí být minimálně jeden společník a jeden jednatel (může se jednat o tutéž osobu). Jménem společnosti jedná její jednatel.
 • Daň z příjmů právnických osob 19%
 • Českým protějškem polské S.A. je akciová společnost (a.s.) – jedná se o společnost, která je obecně vnímána prestižněji. Hlavním důvodem je to, že minimální základní kapitál u české a.s. je 2.000.000,- Kč. Nejméně 30% z této částky musí být složeno v bance (600.000,- Kč) v průběhu registračního řízení
 • Tyto podmínky pro založení a.s. jsou poměrně složité a nákladné, proto je možné v naší nabídce najít již založené, hotové akciové společnosti, které jsou ihned k dispozici našim klientům.

Výhody podnikání v Česku

 • elektronická komunikace se státními orgány
 • velká tolerance v případě opoždění při platbách v oblasti daní, poplatků a záloh
 • zjednodušená forma evidence vedení OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)

Nevýhody a komplikace

 • nutnost předložit aktuální výpis z rejstříku trestů (u jednatele)
 • komplikovaný a složitý způsob registrace společnosti jako plátce DPH (pokud se jedná o nově založenou společnost, která nemá žádný obrat)

Evropská společnost

 • Tak jak v každém evropském státě i v České republice je možné založit evropskou společnost. Struktura evropské společnosti je velmi podobná akciové společnosti (a.s.) s tím, že má několik dalších výhod. Největším benefitem je možnost přesídlit společnost v rámci států Evropské unie. Pokud zjistíte, že někde mají výhodnější podmínky pro podnikání např. lepší daňové podmínky, pak není žádný problém tuto přesídlit do jiného státu EU.
 • Koupě ready-made SE je poměrně rychlý proces. Ke koupi společnosti dokonce nemusíte osobně jezdit do České republiky.
 • Samozřejmě každá taková společnost musí mít své sídlo – nabízíme registrační adresy v Třinci, Ostravě, Praze a v Hradci Králové – díky tomu máte možnost zasídlit svou firmu na prestižní adrese. Kromě registrační adresy zajišťujeme rovněž přebírání a přeposílání pošty či možnost využití zasedací místnost.

Daně:

 • Daň z příjmů právnických osob– 19%
 • Základní sazba DPH – 21%
 • Daň z příjmů fyzických osob – 15%
 • Srážková daň z dividend – 15%
© 2010-2024 Eurocompanies Sp. z o.o.