Desítky firem
NEUSTÁLE V NABÍDCE

Header - dziesiątki firm

Akciové společnosti (a.s.)

Minimální základní kapitál v polské akciové společnosti činí 100.000 PLN a nejméně 25% této částky musí být splaceno na účet v bance. Akciovou společnost může založit jedna nebo více osob.

Proces zakládání polské akciové společnosti (S.A.) představuje důkladný a komplexní postup, který vyžaduje pečlivou přípravu a dodržování právních norem. Klíčovým prvkem je minimální základní kapitál ve výši 100.000 PLN, přičemž nejméně 25% této částky musí být ihned splaceno na speciální bankovní účet. Tato finanční injekce zajišťuje solidní základ pro fungování společnosti a přispívá k důvěryhodnosti v očích investorů.

Akciovou společnost může založit jednotlivec nebo skupina osob, přičemž každý zakladatel se stává akcionářem společnosti. Tento krok je často provázen notářským zápisem, který potvrzuje vytvoření společnosti a stanovuje základní parametry jejího fungování. Stanovy jsou právním rámcem, který definuje práva a povinnosti akcionářů, řídící orgány a další důležité aspekty podnikání.

Dalším krokem je zápis společnosti do polského obchodního rejstříku, kde je třeba předložit veškeré nezbytné dokumenty potvrzující platnost a legalitu společnosti. Tento proces zaručuje právní existenci společnosti a její schopnost uzavírat obchodní dohody. Součástí administrativního záznamu je také ohlášení společnosti na statistickém úřadu, finančním úřadu a úřadu sociálního zabezpečení.

Realizace těchto kroků vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti s polským právem a administrativními postupy. V případě, že se rozhodnete využít naše profesionální služby, můžete se vyhnout komplikacím spojeným s přípravou a podáním potřebných dokumentů. Náš tým expertů se postará o správné provedení všech administrativních úkonů, čímž Vám umožní zaměřit se na rozvoj Vašeho podnikání v Polsku.

© 2010-2024 Eurocompanies Sp. z o.o.