Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Zawieszanie Działalności Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością: Kiedy, Jak i Dlaczego?

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Kiedy zawiesić spółkę?

Zawieszenie spółki oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej.

Najważniejsza korzyść z zawieszenia to zwolnienie spółki z płatności zaliczek na podatek dochodowy. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe są zwolnione z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy CIT za okres zawieszenia działalności.

Spółka prawa handlowego może zawiesić działalność gospodarczą:

  • z dowolnego powodu, na przykład jeśli ma przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie ma takich dochodów, jak się spodziewano,
  • jeśli nie zatrudnia pracowników,
  • na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Na ile można zawiesić spółkę?


Spółkę można zawiesić na 24 miesiące od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd o jej zawieszeniu.
Zawiesić można spółkę tylko wtedy, jeśli na dzień jej zawieszenia w spółce nie jest zatrudniony żaden
pracownik.

Jak zawiesić spółkę?

Aby skutecznie zawiesić działalność w KRS, trzeba:

  1. Podjąć uchwałę o zawieszeniu spółki.
  2. Złożyć do KRS wniosek o zawieszenie działalności spółki.
  3. Do wniosku trzeba dołączyć uchwałę o zawieszeniu spółki.

Wniosek podpisuje cały Zarząd spółki.


Od wniosku o zawieszenie Sąd Rejestrowy nie pobiera żadnych opłat. Jeżeli chcesz wznowić działalność gospodarczą spółki przed upływem 24 miesięcy, wystarczy nowa uchwała Zarządu o wznowieniu działalności i złożenie jej w Sądzie.

Po upływie 24 miesięcy Sąd z urzędu odwiesza działalność i wpisuje w rejestrze przedsiębiorców
wzmiankę o wznowieniu wykonywania działalności. Ale nie martw się. Ponownie możesz złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej spółki na okres 24 miesięcy.

Jak odwiesić spółkę? Jak wznowić działalność?

Działalność zarejestrowaną w KRS zawieszasz i odwieszasz za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych.


Działalność możesz zawiesić na maksymalnie 24 miesiące. Jeśli nie złożysz wniosku o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia, to twoja działalność zostanie automatycznie wznowiona w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy, a informacja o wznowieniu zostanie zamieszczona w rejestrze przedsiębiorców.

Ważne! Jeśli spółka została zawieszona na 24 miesiące (maksymalny okres zawieszenia) i jednocześnie nie został złożony wniosek o wznowienie działalności spółki, po upływie tego okresu sprawdź w rejestrze przedsiębiorców KRS aktualny wpis dotyczący działalności spółki. Może się zdarzyć, że pomimo automatycznego wznowienia działalności spółki wpis może nie być zaktualizowany. W takiej sytuacji skontaktuj się Centralną Informacją Krajowego Rejestru Sądowego aby poznać przyczyny tego stanu oraz ewentualnie ustalić czy musisz dopełnić dodatkowych formalności.

Potrzebujesz pomocy w zawieszeniu lub wznowieniu działalności Twojej spółki? Skontaktuj się z EUROCOMPANIES.

« powrót